Migren Cerrahisi

Migren Cerrahisi

Migren baş ağrısı kadınlarda % 18 erkeklerde %6 sıklıkta rastlanmaktadır. Botox enjeksiyonlarının bazı hastalarda baş ağrısı tedavisinde faydalı olduğunun rastlantısal keşfi, migren başağrısının cerrahi tedavisinin önünü açmıştır. Endoskopik alın germe ve kaş kaldırma sırasında çatık kaşlara yönelik (corrugator release) cerrahi müdahale ile bu kaslar arasından çıkan sinirlerin tıpkı botoxta olduğu gibi rahatlaması, serbestlenmesi sonucuna yol açar. Dolayısıyla bu bölgeden çıkan duyu sinirleri üzerindeki baskının kalkması ağrıların tetiklenmesini, başlamasını engellediği sonucu çıkarılmıştır.

Çalışmalar migren başağrısını tetikleyen noktaların cerrahi olarak ortadan kaldırılmasına (deaktivasyonuna) odaklanmıştır. Hastalara öncelikle tetikleyici noktaların tespiti için botox enjeksiyonu yapılır. Dört haftanın sonunda migren başağrısında azalma ve düzelme görülen hastalara cerrahi uygulanır. Bilimsel çalışmalar cerrahi uygulanan hastaların bir yılllık takiplerinde migren başağrısının sıklığı, süresi veya şiddetinde % 50 nin üzerinde azalmaolduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmalar, yıllık iş gücü kaybı ve tedavi masraflarına yansımış, yapılan hesaplamalar sonucu bugün Amerika Birleşik Devletleri migren cerrahisinin sağlık sigortasınca ödenmesini tartışmaktadır.

Başlıca dört ana tetikleme bölgesi belirlenmiştir; 
Göz çevresi, alın kaş bölgesi (supraorbital ve troklear sinirlerin çıktığı ve corrugator supercilii, depressor supercilii ve procerus kas lifleri arasından geçtiği bölge)

Şakak bölgesi(temporal kas içinden trigeminal sinirin zigomaticotemporal dalının çıktığı bölge)

Ense bölgesi ( büyük, küçük ve 3. occipital sinirlerin ense kasları arasından çıktıği bölge)

Burun (göz içine yansıyan) kökenli.

Kısaca tetikleme bölgelerinini gözden geçirelim; 
I. bölge klasik çatık kaş için botox uygulamasının yapıldığı, endoskopik olarak saçlı deriden kolayca ulaşılan bölgedir. Botox 5-7 gün içinde sonuç verir ancak endoskopik kalıcı cerrahinin sonuç vermesi için sinirlere baskı yapan kasların tanınması ve yeterince ayıklanması gerekir ( tam başarıyı engelleyen faktörlerden biri artık kas dokusunun sinire basısının devam etmesidir).

II-Trigeminal sinirin zigomaticotemporal duyu dalının endoskopik olarak tamamen alınmasıdır. endoskopik subperiosteal orta yüz germe sırasında bu sinir dalı kolayca görülür ve ablasyonu (haraplanması) çok kolaydır.

III-Ense duyusunu veren büyük occipital sinir ayrıca küçük occipital ve 3. occipital sinirler bölgedeki kaslar ( occipital, trapezius, splenius, semispinalis capitis, sternocleidomastoid kaslar) içinden çıkarken bası altında kalabilir. Cerrahinin endoskopik olayan kısmıdır. Anatomisi oldukça standarttır. sinir çıplak gözle görünecek kadar büyüktür.

  1. bölge KBB uzmanlarının aşina olduğu burun içi iritasyonu tetiklediği göz içinnden şeklinde hastaların tarif etttiği migren ağrılarıdır (konka patolojileri, konka büllosa, septum-konka ilişkisi ile). Konkaplasti ve septoplasti ile düzeltilir.