Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu

Kanser nedeniyle memesi cerrahi olarak alınmış kadınlarda; beden imgesinde bozulma buna bağlı olarak toplumdan uzaklaşma, değersizlik duygusu ve depresyon en sık görülen tablolardır. Bu kadınlar sıklıkla meme rekonstrüksiyonu yani memenin yeniden yapılması ameliyatlarına başvururlar. Bu ameliyatlar sonrasında kadınlar tamamen normal aktivitelerine dönebilmekte, her türlü giysi ve mayoyu rahatlıkla giyebilmekte ve yüzme dahil her türlü hafif sportif faaliyetlerde bulunabilmektedir.

Meme rekonstrüksiyonu birkaç evrelidir ve birden fazla faktörden etkilenir;

Öncelikle hastaya yapılan ameliyatın boyutu önemlidir. Kısmi meme dokusunun alınması (Lumpectomy – meme koruyucu cerrahi) ile tüm meme dokusunun alınması (total mastectomy ) arasındaki doku onarımı birbirinden çok farklıdır.

Koltukaltı lenf bezlerinin temizlenmesi (aksiller küretaj) sırasında damarların korunmuş olması gereklidir. Bu işlemin yapılması sırasında damarların korunmuş olması, onarım seçeneklerini artırır ve sırttan kas-deri (latissimus dorsi kas-deri flebi) ile veya mikrocerrahi ile vücudun diğer yerlerinden doku nakline kolayca izin verir. Karın kasının (rektus abdominis) onarımda kullanılması durumunda sağlam damarlara ekstra ekleme yapılır ve başarı şansı arttırılır.

Tedavi sırasında kemoterapi (KT) ve radyoterapi(RT) alınması da sonucu etkiler. Radyoterapi durumunda silikon meme protezi ile onarım tercih edilmez. Çünkü protezi örtecek olan dokular radyoterapiden dolayı incelmiştir ve beslenmesi yetersiz dokular haline gelmiştir, bu durumda konulacak silikon meme protezi açığa çıkabilir. Radyoterapi gören hastalarda, tercihan radyoterapi yapılan alandan uzaktaki dokular onarım için kullanılır.

Sağlam memenin durumu da önemlidir. Diğer meme, yani sağlam olan ve onarılana göre sarkık kalan karşı meme ikinci seansta diğer memenin başı yapılırken eşitleme amacıyla küçültülür, dikleştirilir veya büyütülür.

-Rekontrüksiyon amacıyla kullanılabilecek dokuların durumu da ayrıca onarım seçeneklerine göre önemlidir;

Silikon protez en hızlı seçenektir. Ancak RT(radyoterapi) durumunda protezi örtecek olan dokular radyoterapiden dolayı incelmiştir ve beslenmesi yetersiz dokular haline gelmiştir. Bu nedenle radyoterapi almış hastalarda kullanımı tercih edilmez.

Sırt kası (latissimus dorsi): Hacim ihtiyacı çok değilse, koltukaltı damarlar zedelenmemişse ve hasta sırttaki izi kabul ederse kullanılır.

Karın kası (rektus abdominis kası): Eğer hastada karın bölgesinde verici alan (sarkma veya dolgun karın şekli) varsa, oldukça dolgun meme dokusu sağlanabilir. Aynı zamanda karın germe de sağlanmış olunur. Fıtık problemi olan ya da gergin karınlarda kullanılamaz.

Bir diğer seçenek mikrocerrahi ile kalça kasının kısmi olarak meme bölgesine taşınmasıdır. Verici alandaki iz/deformite ve mikrocerrahiye ihtiyaç duyması dezavantajıdır.

Onarım Öncesi
Yapılan ameliyatın detaylı notu ve meme kanserinin evresini içeren bilgiler,
Sonrasında görülen tedaviler: aksiller küretaj, kemoterapi (detay), radyoterapi (detay, doz mümkünse)
Önden, yandan ve sırttan genital bölge sınırına kadar fotoğraf (karşı memenin durumu ve verici karın seçeneğinin değerlendirilmesi için)
Değerlendirme amacıyla ameliyatı yapacak olan plastik ve rekonstrüktif cerraha bildirilir.Bunların yanı sıra genel sağlık durumunun iyi olması (dahiliye kontrolü) anestezi alabilirliğinin sorgulanması da gerekmektedir.

Ameliyat
Çoğu zaman iki seanslı olur. İlk seansta eksik doku taşınır, ikinci seansta ise şekillendirme, meme başının yapılması ve karşı memeye müdahale (simetri sağlama amacıyla) yapılır. Diğer seans ihtiyacı (rötuşlar) da olabilir