Burun Estetiği

BURUN ESTETİĞİ (RHINOPLASTY)

Her ne kadar burun estetiği denince estetik görünüme yönelik yapılan ameliyat akla gelse de, burnun sadece estetik görünümümüzü etkileyen bir organ olmadığının, nefes alma gibi hayati bir ihtiyacımızda da bu organın fonksiyonunun çok önemli rol oynadığı unutulmamalıdır. Bu bağlamda özellikle estetik kaygılarla burnun içini fonksiyonunu yapamayacak kadar küçültme ve daraltma üstüne kurulu bir operasyon anlayışı artık kabul görmemektedir.

Burun estetiği, hastanın burundan nefes alma güçlüğü varsa, nefes alma problemlerini çözmeye yönelik müdahaleler (deviasyon, septoplasti , konka küçültmesi, sinüzit cerrahisi) ile birlikte yapılmalıdır.

Özellikle erkek hastalar çoğu zaman hava yolu problemi ile birlikte başvurur. Erkeklerde genellikle estetik beklenti ikinci plandadır. Buruna estetik müdahale, burnun nefes alma işlevine katkıda bulunur. Bu bağlamda burun cerrahisinde, estetik ve fonksiyon birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

Hastanın beklentileri iyi anlaşılmalı, sosyal statü ve çevresi göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın burun derisi, yüz yapısı gibi hastaya ait özellikler de sonucu etkiler. Eğer burun fazla küçültülürse derinin küçük iskelete adaptasyonu gerçekleşmez ve yığılı, şekil almayan kaba bir burun görüntüsü oluşur. Kalın derili buruna şekil vermenin en doğru yolu o burnu çok küçültmemek, kendi içinde dengeli bir burun yapmaktır.

ERKEKLERDE BURUN ESTETİĞİ

Erkeklere yapılan estetik burun ameliyatında yüzün erkeksi karakteri korunmalı, erkeği kadınsı hale getirmemelidir. Dudak burun açısı 95–100° olmalıdır. Erkekte burun kökü ve sırtı daha yüksek bırakılmalıdır. Yüksek burun kökü daha sert ve erkeksi bakış verir (oyuk burun sırtı daha kadınsı bir özelliktir). Burun genişliği de yüze uymalıdır. Ayrıca azımsanmayacak sayıda hastanın yüz asimetrisi vardır. Tüm bu sorunlar doktorunuz ile fotoğraflarınız üzerinde tartışılmalıdır. Daha önce geçirilirmiş burun ameliyatları da sonucu doğrudan etkiler. Geçirilen ameliyatların tipi (deviasyon, estetik amaçlı girişim, burun ucu cerrahisi, kemik kırılması gibi) bir sonraki ameliyatın şeklini ve boyutunu etkiler. Burun içi ve kulak kıkırdaklarının varlığı onarımı kolaylaştırır.

BURUN ESTETİĞİNİN ZAMAN DAYANIKLILIĞI

Yaşlanma ile birlikte burun bir nevi deprem geçirir. Burun ameliyatları bu depremi hızlandırmamalı tam tersine zamana, yaşlanmaya karşı dirençli kılmalıdır. Depreme karşı binaları kuvvetlendirmek için mantolama işlemi yapılması gibi burun desteklenerek, kuvvetlendirilerek zamana karşı dirençli olması sağlanır.

Burun estetiğinde, burnu küçültme üzerine bir mantıkla burnu ayakta tutan malzemeleri çıkarırsak burnu zayıflatırız. Burun zamana direnemez ve çökebilir. Zamana direnecek estetik bir burnu elde etmek için, yapısal kuvvetlendirmeye ihtiyaç duyulur. Bu bağlamda başarılı burun estetiği zamana dayanıklı, yüzle uyumlu doğal bir görüntü sağlamalı ve nefes almayı daha da rahatlatmalıdır.